Actuele aanbiedingen uit onze shop


SELBST (“ZELF”) | Oliver Gather

Documentatie van de »SELBST-bouwplaats« voor de bouwmarkt waar Oliver Gather een betonnen toog plaatste waar hij met bezoekers in gesprek ging over hun projecten en de betekenis van het »doe-het-zelven«. De motivaties voor het “zelf doen” waren in vorm van aforismen te zien in een expositie in een bouwmarkt in Hörstel. Een selectie uit de 160 »ambachtelijke concepten« wordt in het boek »SELBST« gepubliceerd.

Hardcover | 95 afbeeldingen in kleur, Duits / Engels. Prijs: € 24 | Aanbiedingsprijs ter gelegenheid van de boekpresentatie: € 18


Wolkenadem | Bettina Bürkle en Klaus Illi

Dit kunstenaarspaar maakt in pneumatische sculpturen het onzichtbare element lucht zichtbaar. De poëzie van hun kinetische sculpturen, die bestaan uit opstijgende en in elkaar zakkende wolkenvormen, ontstaat uit de traagheid en de variatie in de bewegingen. Door uiteenlopende ritmes vormen zich voortdurende nieuwe formaties, die de ruimte en toeschouwers in zich opnemen

Hardcover | 112 pag. | meer dan 100 afbeeldingen in kleur, Duits / Engels | uitgegeven door Kerber Verlag | Prijs: € 30


SOUNDSEEING – klanken om naar te kijken

Drie jaar klankkunst in het Münsterland

Muziek en kunst, door instrumenten of elektronica opgewekte tonen, maar ook alledaagse geluiden hoorbaar en zichtbaar maken. Deze doelstellingen staan centraal in de klankkunstreeks SOUNDSEEING. Sinds 2009 organiseert het DA samen met de Musikhochschule Münster en cuba-cultur Münster binnen een regionaal netwerk bijzondere klankkunstexposities. Daarbij zijn zij erin geslaagd klankkunst als speciale cross-over tussen muziek en beeldende kunst als kunstvorm in de regio neer te zetten en deze tot nu toe verwaarloosde kunstuiting een blijvende plaats te geven. Architectuur als klankomgeving wordt hiermee ervaarbaar gemaakt en de betekenis van het zintuig “horen” sterker dan tot nu toe onder de publieke aandacht gebracht.

Dit succes is mede te danken aan de deelstaat NRW en de LWL-Kulturstiftung, die voor dit project subsidie hebben verleend. De deelnemende kunstenaars zijn afkomstig uit Europa en Azië. Zij hebben in belangrijke mate mede gestalte gegeven aan de geschiedenis van de klankkunst in Duitsland maar ook op het internationale vlak. Bij hun werken gaat het om klankinstallaties, elektronische klankexperimenten en performances.

De kunstwerken zijn speciaal voor het DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst vervaardigd en zijn voor een deel op deze locatie ontstaan. De fototentoonstelling van Gerd Gerhardt en de nieuwe tentoonstellingscatalogus"SOUNDSEEING – klanken om naar te kijken" geven een beeld van drie jaar klankkunst in het Münsterland. Het is een uitdaging om binnen de beperkte kaders van een catalogus een goed beeld van "SOUNDSEEING" te geven, zelfs met de bijgevoegde audio-DVD.

De fotograaf Gerd Gerhardt heeft hierbij de verleiding kunnen weerstaan klank met fotografische middelen te documenteren. Hij heeft subjectieve stemmingen, atmosferen, momenten en fragmenten van de klankkunstinstallaties fotografisch en artistiek omgevormd en zowel kunstenaars als publiek in het beeld vastgelegd. De exposities, die tot nu toe zijn gehouden, hebben aangetoond dat klankkunst zintuiglijk en speels, subtiel en vragend is.

Verkoopprijs catalogus + audio-DVD: € 18, bij afname van 5 exemplaren: € 15


De Gravenhorst-strip | Het participatieve netwerk

Ontstaan in het kader van het projectstipendium KunstCommunicatie 2011

Een stripkunstproject van Gilbert Geister (tekeningen) en Matthias Schamp (story) met deelname door 76 burgers een hond, die in een getekende wereld op reis is gegaan. Het project ging in januari 2011 van start. Vele bezoekers hebben de kans benut zelf eens in een stripverhaal op te duiken. Portretfoto’s dienden als basis voor de tekeningen in de strip. De deelnemers mochten wensen uitspreken over hoe zij in de strip wilden optreden. De strip is nu klaar: het participatieve netwerk is er! Nu verkrijgbaar bij het DA Kunsthaus en in de boekhandel.

Das partizipative Geflecht Matthias Schamp (auteur), Gilbert Geister (tekenaar) DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Kreis Steinfurt 2012 | ISBN978-3-926619-91-4 | Oplage: 1500 exemplaren | 44 pagina’s, softcover, | Prijs: € 12 

www.der-schamp.de/KunstComics/kunstcomics.html


Catalogus met DVD over KUNST+Leven verschenen bij het DA Kunsthaus

Samenvatting van het stipendiumproject, expositie, acties en symposium over participatieve kunst

Ter gelegenheid van het vijfjarige jubileum van het projectstipendium KunstCommunicatie van het DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel vonden in de zomer van 2010 de grote tentoonstelling KUNST+Leven en een internationaal symposium plaats. Daarvan verschijnt nu de documentatie in de vorm van een catalogus.

Tot nu toe zijn in het kader van het stipendiumprogramma ongeveer 20 kunstprojecten uitgevoerd. Vele voormalige stipendiumontvangers en mensen met belangstelling voor kunst gingen tijdens het symposium afgelopen jaar in discussie over kunst, communicatie en allerlei denkbare vormen van participatie in landelijke gebieden met curatoren, wetenschappers en makers van kunst. >> meer info

In de catalogus wordt teruggeblikt op alle kunstprojecten van de stipendiumontvangers tot nu toe en bevat ook symposiumbijdragen van Gerd Andersen (directeur DA, Kunsthaus), Christoph Schneider (gastcurator, Freiburg), Jan-Christoph Tonigs (hoofd Kulturbüro Münsterland, GrensWerte/ EUREGIO), Christine Biehler (kunstenares en curator, Hildesheim), Paolo Bianchi (journalist en docent, Zürich) en Wolfgang Zinggl (kunstpromotor en cultuurpoliticus,Wien).

Omdat het hier ging om een grensoverschrijdend project, dat mede mogelijk was gemaakt door bijdragen van de deelstaat NRW, de Kunststiftung NRW en de EUREGIO (GrensWerte), zijn van vele artikelen Nederlandstalige samenvattingen beschikbaar. 

Een begeleidende video-DVD geeft impressies van de tentoonstelling en het symposium. De catalogus (162 pagina’s, 60 afbeeldingen, incl. DVD) kost 13 euro.


“Veldonderzoek avondbrood” - kunstenaarsboek

Ontstaan in het kader van het projectstipendium KunstCommunicatie 2009

In dit kunstenaarsboek is in gecomprimeerde vorm samengebracht wat het kunstenaarspaar Ingke Günther en Jörg Wagner tijdens AVONDBROOD hebben meegemaakt. Getoond worden fragmenten uit hun artistieke onderzoek waarin ontmoetingen centraal stonden. Het boek bevat, behalve beeldmateriaal ter documentatie en van AVONDBROODwerken van de beide kunstenaars, een selectie van verzameld materiaal: uitspraken, recepten, foto’s.

Kunstenaarsboek: € 10  | Speciale editie met “Windmolen”-mes: € 20


“24 emoticons voor het nonnenpaadje” t-shirts en kaartenkunstcommunicatie

Ontstaan in het kader van het projectstipendium KunstCommunicatie 2009

De uit Stuttgart afkomstige kunstenares Beate Baumgärtner plaatste langs de vroegere vluchtroute, gebruikt door de nonnen van het klooster Gravenhorst om hun onderkomen in de stad Bevergern te bereiken, borden met 24 emoticons, een samentrekking van emotions (gevoelens) en icons (tekens), en vertaalde hiermee de gevoelens van de nonnen in de taal van het internettijdperk. Voor belangstellenden zijn er nu emoticon-t-shirts en –ansichtkaarten.

T-shirt dames | € 20  | Maten S-XL :–(*)  misselijkheid (roze) 2B I^2B  zijn of niet zijn (lichtblauw) [  ] laat me je aan mijn hart drukken (rood) +<:–I  non (wit) T-shirt heren | € 20  | Maten M-XXL :–(*) misselijkheid (grijs) 2B I^2B zijn of niet zijn (donkerblauw) 8–? begrijpt de wereld niet meer (rood / wit) ... en diverse ansichtkaarten, € 1,50 per stuk


Kunst om naar te luisteren: speciale gesigneerde editie bij het project van Tom Koesel “My Private Gravenhorst”

Een gelimiteerde oplage, ontstaan in het kader van het projectstipendium KunstCommunicatie 2006

De uit Keulen afkomstige kunstenaar Tom Koesel verzamelde zeven maanden lang verhalen over het klooster Gravenhorst. Centraal binnen het project “My private Gravenhorst” stond de periode na de secularisatie van het klooster Gravenhorst in 1818. Vanaf dat moment werd het kloosterterrein voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt. Vele inwoners van Hörstel kennen nog verhalen uit die tijd of hebben persoonlijke herinneringen aan deze periode.

Samen met scholieren van de Realschule Hörstel registreerde deze installatiekunstenaar de verhalen en herinneringen door middel van interviews en zette het geluidsmateriaal om in een meertalige taal- en schriftinstallatie, die de relatie tussen geschiedenis, herinnering, dialect/taal en de perceptie daarvan als thema had. Op het buitengedeelte van het voormalige klooster plaatste hij 100 gele genummerde pylonnen, die de plaatsen markeerden die met bepaalde herinneringen verbonden zijn. Bezoekers kunnen met behulp van mobiele audioguides de beleefde verhalen als akoestisch herinneringslandschap ervaren. Het zijn verhalen over een opblaasbare kerk, een flakkerende gloeilamp, een kamp van de Hitlerjugend, vuursalamanders, een champignonkwekerij, stierenstallen en de Porsche van Reinhard Mey. Aandoenlijke, soms spannende en soms banale verhalen, die meestal gaan over kleine alledaagse dingen of familiegebeurtenissen, maar waarin zich ook maatschappelijke en politieke ontwikkelingen weerspiegelen.

Tom Koesel heeft met zijn project “My Private Gravenhorst” een stuk regionale verhalencultuur duurzaam artistiek getransformeerd. Daarmee is een van de belangrijkste achterliggende gedachtes van het kunsthuis, namelijk geschiedenis en kunst in hun samenhang te presenteren, werkelijkheid geworden. Vanaf dit moment zijn de originele opnames van alle verzamelde verhalen als speciale en gelimiteerde uitgave verkrijgbaar in het DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst. De speciale, gesigneerde editie “My Private Gravenhorst” bestaat uit een dubbel-cd in een oplage van 100 stuks en kost € 65.


CD-ROM: Een verhaal van het klooster Gravenhorst

Audiorondleiding door alle facetten van het kloosterleven.

Eigentijdse kunst binnen historische muren – deze fascinerende verbinding is in het DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel gelegd. Maar welk verhaal verbergt zich in dit oude bouwwerk? Het gedetailleerde antwoord op deze vraag staat op de CD-ROM over de historische achtergronden van het in 1256 opgerichte klooster. De CD-ROM is bedoeld voor zowel kinderen als volwassenen.

De CD-ROM geeft toegang tot de historie van het cisterciënzer klooster. Onderwerpen, die aan bod komen, zijn onder andere het leven van de kloosterzusters, werken in het klooster Gravenhorst, de beroemde bibliotheek, architectuur en archeologie, vanaf de middeleeuwen tot de moderne tijd. De belangrijkste passages zijn ook beschikbaar als gesproken tekst.

De vertellingen van de dienstmaagd Miktrinken, die hier werkelijk heeft geleefd, zijn vooral voor kinderen interessant. Maria Catharina Eggers uit Elte, die Miktrinken werd genoemd, vertelt over haar leven van alledag als dienstmaagd in het klooster Gravenhorst.

Prijs van de CD-ROM: € 7


De plek: 750 jaar klooster Gravenhorst

Documentatie bij het jubileum van het klooster

De rijk geïllustreerde catalogus volgt de 12 onderdelen van de jubileumtentoonstelling. Deze begint bij de met een oorkonde bekrachtigde stichting van Gravenhorst als klooster, behandelt de periode waarin Gravenhorst seculiere functies had en eindigt bij de institutionalisering als cultureel erfgoed. Toelichtende teksten plaatsen kleine verhalen bij de tentoongestelde objecten in hun grotere historische kaders. Daarmee is de meest uitgebreide en actuele geschiedschrijving van dit moment over Gravenhorst tot stand gebracht.

Het tweede deel vormt de documentatie van de kunstexpositie »Memoria«, die een esthetische dialoog met de uiterlijke verschijningvorm van de tentoongestelde historische objecten aanging. Deze expositie thematiseerde het individuele en collectieve herinneren en vergeten en toonde aan dat »Geschiedenis« altijd een achteraf in het denken gevormde constructie is. »Der Ort: 750 Jahre Kloster Gravenhorst« 168 pagina’s met vele reproducties in kleur Prijs van de catalogus: € 15


Alle artikelen zijn verkrijgbaar bij het DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst

of telefonisch, waarbij de verzendkosten in rekening worden gebracht, onder telefoonnummer: +49 (0)5459-9146-0